Klagomål

Om du inte är nöjd


1. Vid inlämnande av klagomål

För oss är det av stor vikt att du som kund är tillfreds med vår förmedling av finansiella produkter och vår service. Om du av någon anledning inte är nöjd, är det bästa och snabbaste sättet att få hjälp att kontakta PreFinance direkt på telefonnummer 031-260216. Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. Nedan följer information om hur vi bäst kan hjälpa dig med ditt ärende.

2. Överklagan av beslut

Om du fortfarande inte är nöjd med svaret från PreFinance och önskar att ditt ärende granskas ytterligare, är du välkommen att kontakta vår klagomålsavdelning. Beskriv dina invändningar, helst skriftligt, och ange vilken person du tidigare haft kontakt med angående ditt ärende.

Du kan skicka ditt meddelande via e-post till: Klagomal@prefinance.se eller via post till adressen: PreFinance Sweden AB, Att: Klagomål, Berzeliigatan 14, 412 53 Göteborg.

3. Om du fortfarande inte är nöjd

Om du fortfarande inte är tillfreds efter omprövning från PreFinance, har du möjlighet att vända dig till allmän domstol.